منوی اصلی
شرکت حسابداری
اطمینان از حساب ها آرامش در تجارت
 • از دهه١٩۶٠ میلادی تقریبا اکثر صاحب فکران در حوزه ادبیات حسابداری به یک نگرش واحد در تلقی از کارکردهای حسابداری دست یافتند و آن نگریستن به حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی بوده است.
  سیستم اطلاعاتی حسابداری را می توان به صورت مجموعه ای از اجزا درنظر گرفت که داده های حسابداری را گردآوری و آن را جهت استفاده در آینده ذخیره و برای کاربران نهایی پردازش می کند.

  محصول نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری،صورت های مالی اساسی است. برطبق بند ٨ استاندارد حسابداری شماره ١ ایران مجموعه کامل صورت های مالی شامل اجزای زیر است:
  الف) صورت های مالی اساسی:
  ١-ترازنامه   ٢-صورت سود و زیان   ٣-صورت سود و زیان جامع   ۴-صورت جریان وجوه نقد
  ب) یادداشت های توضیحی
  آخرین ویرایش: دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 05:11 ب.ظ
  ارسال دیدگاه

 •  مثال :
  ◀️ خرید کالا :
  خرید کالای مشمول مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

  خرید ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
  مالیات بر ارزش افزوده خرید ۳۰۰٫۰۰۰
   عوارض ارزش افزوده خرید ۱۵۰٫۰۰۰
   
                                                                 حسابهای پرداختنی تجاری/ بانک ۵٫۴۵۰٫۰۰۰

  ◀️ فروش کالا :
  فروش کالای مشمول مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

  حسابهای دریافتنی تجاری ۶٫۵۴۰٫۰۰۰
                                                         

  مالیات بر ارزش افزوده فروش ۳۶۰٫۰۰۰
  عوارض ارزش افزوده فروش   ۱۸۰٫۰۰۰
  فروش کالا                            ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

  آخرین ویرایش: دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 05:03 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • 1) وقوع ضایعات عادی به صورت تدریجی باشد.
  2) وقوع ضایعات عادی و غیر عادی در ابتدای فرایند باشد.
  3) وقوع ضایعات عادی قبل از وقوع ضایعات غیر عادی باشد.
  4) همواره ضایعات غیر عادی از ضایعات عادی سهم نمی گیرد.
  پاسخ :
  اگر ضایعات غیر عادی در نقطه وقوع ضایعات عادی ایجاد شده باشد، از ضایعات عادی سهم نخواهد گرفت.

  ⭕️اگر در معامله ای که انجام می دهید، خریدار دو نفر است و چکی که پرداخت می شود متعلق به یکی از خریداران؛

  حتماً خریدار دیگر هم پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کند و در قرارداد نیز میزان دین وی مشخص شود.

  ⭕️تنخواه در امور مالی چیست و چگونه عمل می شود
  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 شهریور 1397 05:30 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • 1⃣طبق استاندارد ایران سرقفلی منفی شناسایی نمیشودو از دارایی های غیر جاری کسر میشود،مطابق استاندارد بین المللی سرقفلی منفی به عنوان درامد دوره شناسایی میشود
  دلایل عدم شناسایی سرقفلی منفی به عنوان درامد طبق استاندارد ایران:
  در خرید های معمول اگر بهای تمام شده کمتر از ارزش منصفانه باشد،درامد شناسایی نمیشود بلکه دارایی به بهای تمام شده شناسایی میشود
  2⃣ارزش منصفانه بسیاری از دارایی ها مبتنی بر قضاوت و براورد است و دقت ان پایین
  3⃣شناخت درامد در زمان تحصیل یک واحد فرعی ممکن است فرصت دستکاری دذ سود را فراهم سازد
  تفاوت ببن استاندارد ایران و استاندارد های ببن المللی در رابطه با مستهلک نمودن سرقفلی:در استانداردبین المللی سرقفلی  مستهلک نمیشود و باید در هر دوره از نظر کاهش ارزش بررسی گردد،ولی در استاندارد با توجه به اینکه ازمون کاهش ارزش سرقفلی مشکل میباشد و نیازمند بررسی مکرر ارزش منصفانه داراییها و بدهی های قابل تشخیص واحد تجاریست بنابر این در ایران سرقفلی 20 ساله مستهلک میشود.
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • مستند به مادتین ۶۴ و ۶۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مرخصی سالانه کارگرانی را که با کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند سی و یک روز کاری (۵هفته با احتساب ۴روز جمعه) که حتی‌الامکان می‌باید در دو نوبت و در پایان هر شش ماه استفاده شود بدیهی است که در مورد تاریخ استفاده از مرخصی حکم ماده ۶۹ قانون کار جاری خواهد بود و کادگر نمی تواند بیش از ۹ روز مرخصی سالانه خود را برای سال های بعد ذخیره نماید .
  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 شهریور 1397 05:28 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • نحوه محاسبه مالیات حقوق را در این لینک بخوانید

  هر سال با توجه به شرایط اقتصادی و رکود بازار و همچنین سرانه تولید و میزان تورم در کشور دستمزد سالانه و مالیات مربوط به آن تعیین میشود. مالیات حقوق سال ۹۷ هم در ابتدای همین سال توسط وزرات اقتصاد و امور دارایی مصوب و به همه افراد ذیربط از جمله کارخانه ها و ادارات ابلاغ شد. جدول مالیات حقوق سال ۹۷ برای همه افرادی که مشمول بیمه هستند و سایر افرادی که قرارداد مشخص دارند، لازم اجرا بوده و باید هر ماه مبلغ تعیین شده به حساب وزارت اقتصاد و امور دارایی واریز شود. مالیات حقوق سال ۹۷ بر اساس مجموع دریافتی یک شخص در پایان هر ماه محاسبه می شود. یعن میزان دستمزدی که هر فرد از جمع مبلغ پایه، حق اولاد، بن خوارو بار و حق مسکن دریافت می کند مشمول این قانون در سال می شود.

  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 شهریور 1397 05:26 ب.ظ
  ارسال دیدگاه


 • 1⃣برگ تشخیص :
  پس ازرسیدگی گروه ممیزی سه نوع برگ تشخیص صادرمی گردد 1:برگ تشخیص مالیات عملکرد 2 :برگ تشخیص مالیات حقوق  3 :برگ تشخیص مالیات تکلیفی .

  ⭕️نکته1: درصورتی برگ های تشخیص صادرمی گردندکه مودی مالیات قابل پرداخت داشته باشد.درصورتی که مالیات مربوط به هرکدام ازمواردفوق صفرباشدبرگ تشخیص برای آن صادرنمی گردد.

  ⭕️نکته2:تمکین مودی به برگ تشخیص مالیات تکلیفی وحقوق ظرف سی روز موجب برخورداری از80درصدجرایم می گردد.(ماده 190)

  ⭕️نکته3: اعتراض مودی به برگ تشخیص بایستی ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ صورت می گیرد.

  2⃣برگ قطعی :

  پس ازصدوربرگ تشخیص واحدخدمات مالیاتی اقدام به صدوربرگ قطعی مالیات می نماید.برگ قطی می تواندبامانده بدهی یابدون مانده بدهی صادرگردد.درصورت عدم پرداخت مالیات توسط مودی دایره وصول اجرااقدام به وصول باابزارهای قانونی که دراختیاردارد می نماید.

  درصورتی که مودی تمکین به برگ قطعی نمایدومالیات مربوطه راپرداخت نمایداز40درصدمعافیت جرایم برخوردارمی گردد.( ماده 190).
  دانستنی های مالیاتی.
  آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 مرداد 1397 11:07 ق.ظ
  ارسال دیدگاه

 • 1⃣  بازخرید ایام مرخصی
  2⃣  هزینه عائله مندی
  3⃣ هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
  4⃣ عیدی
  5⃣ مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
  6⃣ حق شیر
  7⃣ پاداش نهضت سواد آموزی
  8⃣ حق التضمین (کسر صندوق)
  9⃣ خسارت اخراج و مزایای پایان کار
  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 شهریور 1397 05:26 ب.ظ
  ارسال دیدگاه

 • به استناد ماده 10 قانون کار باید حاوی مشخصات زیر باشد:

  1⃣  نوع کار یا حرفه و یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد.

  2⃣  حقوق و یا مزد مبنا و توافق

  3⃣  ساعات کار تعطیلات و مرخصی ها

  4⃣ تاریخ انعقاد قرارداد _ محل انجام کار

  5⃣ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.
  آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 مرداد 1397 10:59 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic